Organizace školy

 

 

Adresa školy:       Základní škola a Mateřská škola, Čistá u Horek

                            Čistá u Horek 236

                             PSČ 512 35

 

Jméno ředitele:      Mgr. Ivo Chocholáč

                               

 Email ZŠ:                zs.cista@tiscali.cz

 

Telefon ZŠ:             481 596 177

 

Typ školy:               málotřídní škola   

 

IČO školy:                706 955 21          

 

 Zřizovatel:              Obec Čistá u Horek

                                Čistá u Horek 152

                                PSČ 512 35

 Telefon:                             481 596 105

 

Email:                                   ou.cista@iol.cz

 

Základní škola Čistá u Horek je málotřídní škola, která poskytuje vzdělání žákům z pěti ročníků. Škola sdružuje mateřskou školu s kapacitou 25 dětí, základní školu s kapacitou 65 žáků, školní družinu s kapacitou 25 žáků a školní jídelnu s kapacitou 100 jídel.

 

Škola je schopna zajistit výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům mimořádně nadaným.

 

 

 

 

CO SE DĚLO VE ŠKOLE ?   

 

 

 

 

ŠKOLA, NA KTEROU SE MŮŽETE TĚŠIT ( podle nové koncepce)

 

 

 

 ŠVP naší školy

ŠVP TVOŘIVÁ ŠKOLA

prohlédnout zde

Děkujeme rodině Klazarových za pořízené fotografie 

Žádáme i ostatní rodiče a přátele.

Pokud máte fotografie nebo videa z akcí naší školy nebo z vystoupení našich školáků, ( i z dřívějších let), velmi Vás prosíme o zaslání odkazu na web ( např. fotoalba) nebo o laskavé zapůjčení ke stažení či skenování. Materiál můžete zasílat na e-mail 

vesela.kralova@seznam.cz

nebo přinést do kanceláře paní ředitelky. Velmi děkujeme za Vaši ochotu.