DĚKUJEME

Dětský den

Děkujeme všem sponzorům, kteří nám přispěli darem na Dětský den. Děkujeme i všem pomocníkům ve službách.

SPONZOŘI:

Obec Čistá u Horek

František Petružálek

Walraven

Restaurace Čistá

Pekařství Hamáček Studenec

Potraviny Vlastimil Zaplatílek

Romana Hamplová

Roman Benecký - Městská policie Praha

Manželé Polákovi

Káťa a Kuba Lejdarovi

Petra Urbanová

Papír-knihy Ondřej Nýdrle Nová Paka

 

Mikulášská návštěva

Děkujeme Romaně a Radkovi Hamplovým za mikulášské překvapení pro děti ze školy i ze školky. 

 

Děkujeme Mikulášovi, andílkovi i čertům za milou návštěvu a Kamče, že se o ně postarala a připravila pro návštěvu občerstvení.

Zubní prohlídka

Děkujeme SDH Čistá u Horek, především Václavu Jiřičkovi a Láďovi Jiřičkovi za dopravu dětí naší ZŠ a MŠ na prohlídky na zubním středisku na Horkách. 

 Vánoční posezení pro seniory

Děkujememe dětem, které  v neděli 30. listopadu 2014 připravily vystoupení na Vánočním posezení pro seniory. Věříme, že svým vystoupením udělaly dědečkům a babičkám radost. Markétce a Lucince děkujeme také za předání dárků seniorům. Rodičům děkujeme za doprovod dětí.

Vánoční trhy

Děkujeme všem dětem a zaměstnancům, kteří vyráběli ve družině a při pracovních činnostech výrobky na Vánoční trhy. Velkou pochvalu zaslouží děti ve službě při prodeji.

 

Projekt Hallooweenský den

Děkujeme všem, kdo pomohli připravit HALLOOWEEN ve škole a stezku odvahy.

Velké poděkování patří paní kuchařce a Kamče za přípravu snídaně a občerstvení a také všem rodičům, kteří pomohli s přípravou večerní hostiny a noclehu. Velký dík patří všem tajemným bytostem, které nám připravily nádhernou stezku odvahy. A také musíme pochválit všechny děti, že byly hodné a Halloweenský den jsme mohli prožít v radosti a bez úrazu.

 

Děkujeme rodičům, kteří zachovali přízeň a důvěru naší škole a svou pomocí a vlídným slovem se podílí na klidném a radostném průběhu školního roku.

CO SE DĚLO VE ŠKOLE ?   

 

 

 

 

ŠKOLA, NA KTEROU SE MŮŽETE TĚŠIT ( podle nové koncepce)

 

 

 

 ŠVP naší školy

ŠVP TVOŘIVÁ ŠKOLA

prohlédnout zde

Děkujeme rodině Klazarových za pořízené fotografie 

Žádáme i ostatní rodiče a přátele.

Pokud máte fotografie nebo videa z akcí naší školy nebo z vystoupení našich školáků, ( i z dřívějších let), velmi Vás prosíme o zaslání odkazu na web ( např. fotoalba) nebo o laskavé zapůjčení ke stažení či skenování. Materiál můžete zasílat na e-mail 

vesela.kralova@seznam.cz

nebo přinést do kanceláře paní ředitelky. Velmi děkujeme za Vaši ochotu.