2. ročník

ZÁŘÍ VE ŠKOLE

Po prázdninách plných zážitků jsme si museli opět zvyknout na školní režim.  Seznámili jsme se s mnoha novými kamarády a připravili si třídy, svá hnízda a desky na portfolia. Poznávali jsme okolí školy a v lese jsme stavěli domečky. Učíme se v lavicích, na koberci, v přírodě, pozorujeme, bádáme a zkoušíme nové věci.

Pomalu vplouváme do tajů matematiky podle profesora Hejného. Zábavnou formou  se učíme přemýšlet, využívat své zkušenosti a často můžeme sami přijít věcem na kloub. Zatím se učíme orientovat v prostoru, stavíme stavby z barevných kostek podle plánků, učíme se krokovat a pomocí krokování řešit úlohy poznáváme geometrické tvary a hledáme podobné tvary ve třídě a v okolí, opakujeme počítání do dvaceti a podle potřeby nám pomáhají tučňáci, kostky, zátky i naše prstíky.

V jazykovém bloku si opakujeme tvary písmen, co je hláska, slabika, slovo a věta. Do konce září jsme se měli naučit abecedu. Vyrobili jsme si housenku ABECEDU, která nám pomáhá, když se snažíme seřadit slova podle abecedního pořádku.

Učili jsme se dopravní značky, semafory a pravidla, jak se chovat na silnici.

Vyrobili jsme si papírové draky a vyzkoušeli si frotáž listů.

Ve Vrchlabí jsme byli  na výstavě pro nevidomé a slabozraké Tma přede mnou, tma za mnou aneb dotkněte se Krkonoš. Bylo to moc zajímavé a zvláštní vnímat alespoň na chvilku svět bez zraku. Poznávali jsme druhy jablíček pomocí hmatu a chuti, hledali jsme cestu ke zvířátkům jen sluchem podle zvuku vábničky, v tajemných sáčcích jsme poznávali hmatem zajímavé věci a přírodniny, u stanoviště s kameny jsme ohmatávali a vnímali jejich tvar, hrubost, teplotu a dozvěděli se mnoho zajímavostí. Na nášlapné stezce jsme si vyzuli boty a poslepu poznávali, na co šlapeme. Po procházce na mechu, klacíkách, šiškách, kamenech, kůře apod. nás čekala příjemná teplá koupel našich nohou. Zajímavá byla také beseda s nevidomou paní, která nám vyprávěla o svém životě a o výcviku pejsků, kteří nevidomým pomáhají. Její přátelskou Bridgite jsme si mohli i pohladit.

Těšíme se, co se ve škole naučíme příští měsíc.

Vaši   DRUHÁCI.

CO SE DĚLO VE ŠKOLE ?   

 

 

 

 

ŠKOLA, NA KTEROU SE MŮŽETE TĚŠIT ( podle nové koncepce)

 

 

 

 ŠVP naší školy

ŠVP TVOŘIVÁ ŠKOLA

prohlédnout zde

Děkujeme rodině Klazarových za pořízené fotografie 

Žádáme i ostatní rodiče a přátele.

Pokud máte fotografie nebo videa z akcí naší školy nebo z vystoupení našich školáků, ( i z dřívějších let), velmi Vás prosíme o zaslání odkazu na web ( např. fotoalba) nebo o laskavé zapůjčení ke stažení či skenování. Materiál můžete zasílat na e-mail 

vesela.kralova@seznam.cz

nebo přinést do kanceláře paní ředitelky. Velmi děkujeme za Vaši ochotu.