Škola 2014-2015

 

Jak žijeme ve škole

 

Slavnostní ukončení školního roku

 

V úterý 30. června se sešli téměř všichni žáci i učitelé a nechyběl ani host pan starosta L. Jiřička. Připomněli jsme si akce a zážitky, které jsme spolu prožili ve školním roce 2014-2015. Vyhodnotili jsme soutěže ve sběru tříděného odpadu a pan starosta předal Lukášovi Jiřičkovi diplom a pohár za první místo ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí. Rozloučili jsme se s žáky pátého ročníku písničkou. Slavnostně jsme žákům předali vysvědčení a s přáním krásných prázdnin se děti rozešly domů. Škola se bez dětí zdála náhle prázdná a smutná, ale věříme, že po prázdninách se opět sejdeme odpočinutí a plní energie i zážitků a škola ožije.

 

Děkujeme panu Stanislavu Klazarovi za fotografie, které si můžete prohlédnout na jeho albech.

 

 prohlédnout zde

 

Výlet na ROVNĚ

 

V pondělí 29.června jsme se společně vydali na výlet po okolí Čisté. Počasí nám ráno nepřálo, proto jsme část dopoledne zůstali ve třídě. Sluníčko se na nás přeci jen usmálo a poslední mini výlet tohoto školního roku jsme zakončili společným opékáním libereckých párků.

 

 

EXKURZE DO PLANETÁRIA A OBŘÍHO AKVÁRIA        V HRADCI KRÁLOVÉ

 

Ve středu 24.6. jsme se vypravili do Hradce Králové. Nejdříve jsme navštívili nově vybudované PLANETÁRIUM. S nadšením jsme pozorovali "oblohu" plnou hvězd, planet a jejich měsíců a poznávali jsme některá souhvězdí. S netajeným údivem jsme sledovali  i další programy. V chodbách i na střeše budovy nám průvodci přiblížili na modelech některé zajímavosti z oblasti fyziky a mohli jsme pozorovat různými typy dalekohledů.

 

Po zakoupení suvenýrů jsme se přemístili do OBŘÍHO AKVÁRIA, kde jsme mohli obdivovat nejen ryby ale v připojených místnostech jsme si prohlédli kostry ryb, film o rejnocích a živé exempláře rejnoků a želvy kajmanky. V kavárně jsme se občerstvili v přítomnosti papoušků, kteří s nadšením vyprávěli " své příběhy". Škoda, že jsme nerozuměli jejich ptačí řeči.  :-)

 

 

 

NÁVŠTĚVA STARÝCH HRADŮ

 

V pondělí 15.června jsme se školou Vidochov navštívili Staré Hrady. Velmi se nám líbilo sklepení s pohádkovými postavami a nadpřirozenými bytostmi. Průvodkyně čarodějnice zaujala děti svým poutavým vyprávěním a z kouzelného pytle jsme si za odměnu mohli vytáhnout překvapení. Druhá kolegyně čarodějnice na nádvoří hradu učila děti "létat na koštěti" a po legrační čarodějnické lekci nás zavedla na půdu, kde jsme mohli vidět mnoho zajímavých věcí, které už v dnešní době téměř nepoužíváme. V areálu hradu jsme se mohli občerstvit a prohlédnout si místnost s několika domácími zvířaty.

 

EXKURZE DO ZOO

 Ve středu 3.6. jsme jeli autobusem do Dvora Králové. Cestou jsme obdivovali jednu z nejkrásnějších přehrad naší republiky LES KRÁLOVSTVÍ. Naše cesta pokračovala do ZOO. Počasí nám přálo a venku i v pavilonech  jsme si mohli prohlédnout mnoho živočichů a také se o nich dovědět mnoho zajímavostí. Děti si mohly vypracovat pracovní list s exotickými zvířaty a najít odpovědi na otázky na informačních tabulích. Zázrakem jsme stihli i SAFARIBUS s výhledem na skupiny volně se pohybujících zeber, gazel buvolů, pelikánů a dalších zvířat. Na závěr si děti vyzkoušely nové průlezky a nakoupily dobroty a suvenýry. Unavení jsme se šťastně vrátily do ČISTÉ. Ve škole vyplňujeme další zajímavé pracovní listy o domácích zvířatech. Děkujeme panu Ottovi za zajištění  dopravy. Panu řidiči Šmikovi a jeho ženě děkujeme za velmi příjemnou cestu a za jejich laskavost a milou společnost.

 

DĚTSKÝ DEN

 V neděli 31.6. naše škola a školka pořádala na zahradě Dětský den. Luxusní počasí přivedlo 40 dětí s rodiči. Celý program oživila čarodějnice Filoména  svými vtipnými průpovídkami a legračními soutěžemi. Děkujeme všem dětem i jejich doprovodu za vytvoření skvělé atmosféry. Velké poděkování patří také všem pomocníčkům a dobrovolníkům ve službách a na stanovištích. Největší dík patří našim sponzorům, bez kterých bychom nemohli děti odměnit tak pěknými cenami. Jména sponzorů najdete na stránce "DĚKUJEME".

DEN ZEMĚ VE VRCHLABÍ

22.4. jsme se společně se školou z Vidochova vypravili na DEN ZEMĚ do Vrchlabí. Počasí nám opět přálo a děti viděly mnoho zajímavostí. Na různých stanovištích poznávaly ptáky, řadily obrázky podle biotopů, seznámili se i s ochranou ptáků a nebezpečím, které na ně číhá v přírodě i v civilizaci. Seznámily se se stavbou těla ptáků a mohly si prohlédnout lebky, pařáty, vycpaniny apod. Zajímavá byla i beseda s pánem, který kroužkuje ptáky a názorně předvedl dětem, jak ptáčky odchytává a děti si tak mohly prohlédnout živé exempláře, které byly před našima očima opět vypuštěny do přírody. Zajímavá byla také návštěva muzea, kde si děti prohlédly expozice, jak žily v Podkrkonoší naši předkové, vyzkoušely si mletí mouky a zkoumaly druhy obilí.

 

PROGRAM RYBNÍK

17.4. si pro nás Luboš Jiřiště připravil úžasný program RYBNÍK. Program probíhal v terénu a počasí nám navzdory předpovědi opravdu přálo. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého o společenství rybníka, nakreslily pěkné obrázky k tajuplnému příběhu, který jim Luboš vyprávěl. Nejzajímavější bylo zkoumání živočichů. Viděli jsme ropuchu se samečkem a její korálky vajíček, skokana a jeho hromádky vajíček a drobný hmyz žijící ve vodě či u vody. Díky hrám a objevitelskému nadšení se nám program velmi líbil, že nám ani nevadilo umazané oblečení. Děkujeme rodičům za pochopení a Lubošovi za skvělý program.

 

Pašijový týden ve škole

 

Před velikonočními prázdninami si s námi počasí zahrávalo a z okna nám krajina připomínala spíše Vánoce. Ale ve škole jsme naplno prožívali přípravu na velikonoční svátky. Děti si dokončily leporelo, které jim přiblížilo názvy postních nedělí a také dny pašijového týdne.

 

Při VELIKONOČNÍCH DÍLNIČKÁCH jsme vyráběli přáníčka, kuřátka, ptáčky a další dekorace.

 

1.4. ve středu nás potěšila a poučila návštěva policisty pana Petra Kmínka ze Semil a jeho kolegů z dopravní policie z Jilemnice. Poučení o bezpečnosti se snad dětem vrylo do paměti a besedu nám policisté zpestřili ukázkou své výstroje a vybavení policejního vozidla. Hned ráno čekalo aprílové překvapení paní učitelku Veselou, když se při příjezdu ke škole musela podrobit silniční kontrole.  :-)

 

Projektový den ukončila slečna z  DIECÉZE Hradec Králové s programem VELIKONOCE A PAŠIJOVÝ TÝDEN. " Letěli jsme na kouzelném koberci " až do země, kde žil Ježíš a kde byl také podle Bible ukřižován a vstal z mrtvých. Děti  se formou hry s loutkami a sestavováním symbolů na barevných šátcích mohly seznámit s příběhem Ježíše a s velikonočním poselstvím lásky a naděje.

 

Za obě besedy děkujeme.

 

 

NÁVŠTĚVA CHOVATELSKÉ PŘEHLÍDKY TROFEJÍ

SPÁRKATÉ ZVĚŘE

V pátek 27.3. jsme navštívili mysliveckou výstavu v Sokolovně. Všichni, kdo se na výstavě podíleli, zaslouží velkou pochvalu, školáci i učitelé s nadšením prohlíželi vystavené trofeje, zbraně i obrázky dětí z různých škol, obdivovali jsme nádherné práce Mil. Plecháče. Největší poděkování patří panu Ing.Pavlu Tauchmanovi, který se nás ujal a trpělivě nás provázel jednotlivými expozicemi výstavy. Díky jeho zajímavému a poutavému vyprávění a skvělé komunikaci s dětmi dokázal udržet pozornost školáků téměř dvě hodiny. Také od pana Tauchmana dostali pochvalu, že se chovali po celou dobu vzorně a někteří žáci  prokázali své dobré znalosti z oblasti přírodovědy. Pořadatelé obdarovali naše děti obrázky a sladkostmi. Velmi děkujeme všem za vřelé přijetí i nevšední zážitek , který výrazně obohatil  výuku přírodovědy a prvouky a věřím, že i zlepšil vztah dětí k přírodě.

 

 

              

 

VÍTÁNÍ  JARA

 

 

V úterý 24.3. se shromáždil průvod dětí a dospělých na dvoře školy a po krátkém zahájení s říkadlem se všichni vydali na cestu k potoku v čele s Moranou. Tam děti ze školky zazpívaly písničku JARNÍ SLUNCE a krásně přednesly jarní říkadlo. Školáci na oplátku předvedly hru  na ZAHÁNĚNÍ ZIMY a zatančili jarní taneček. A protože už se opravdu všichni těšili na jaro, Moranu jsme po důstojném rozloučení  hodili do potoka. I když nám neodplavala, určitě se pořádně namočila. Potom děti pilně zdobily "lítečko" barevnými pentlemi a také ho odnesly do školy. Užili jsme si společně nádherné dopoledne plné jarního sluníčka a také radosti. Rodině Klazarových děkujeme za fotodokumentaci a že jsme mohli uvítat jaro na jejich pozemku.

 

Ve škole proběhla krátká anketa a zjistili jsme, že se školákům nejvíce líbilo "topení Morany", vázání mašliček a bonbóny. :-)

 

VYRÁBĚNÍ  MORANY

 

  Na VÍTÁNÍ JARA nesmí chybět Morana ( jinak také Smrtka, Mořena apod.), proto se školáci společně pustili do vycpávání a oblékání naší "krasavice".  Děvčata šila šaty a navlékala korále z vejdumků, chlapci vycpali hlavu a Lukášek J.se ujal náročné výroby paží ze slámy. Při nelehké práci jsme si užili mnoho legrace.

 

 ZATMĚNÍ  SLUNCE

V pátek 20.března jsme pozorovali s dětmi na školní zahradě i z okna tento pozoruhodný jev. Díky rodinám Markétky Jiřičkové a Nikolky Klazarové, které nám zapůjčily svářečská skla, jsme mohli pozorovat, jak Měsíc "zakrývá" kousek po kousku Slunce. Připomněli jsme si něco z učiva o vesmíru a planetě Zemi. Při hodině AJ jsme se pobavili, když děti se sklíčky před očima vymýšlely anglické věty, jak tu nádheru popsat cizincům. Děkujeme za zapůjčení sklíček. Na tento nevšední zážitek si budeme muset opět počkat několik let.

 

                               

DIVADLO VE  STUDENCI

 

V pátek 13.3. jsme navštívili školu ve Studenci a skvěle jsme se bavili při sledování divadelního představení      9. ročníku Asterix a Obelix. Studenecké škole děkujeme za pozvání, deváťákům, děkujeme za pěkný zážitek a chválíme nejen herecké výkony, ale také vtipné pojetí příběhu a nádherné výtvarné zpracování. Hasičům (především Láďovi Jiřičkovi) děkujeme za zajištění dopravy do Studence.

 KARNEVAL  VE  ŠKOLE

 

                            

V pátek 27.2. se v naší škole děly prazvláštní věci. Ráno místo žáků zasedly do lavic postavičky z pohádkového světa - král, skřítek, loupežník, květinářka, příšerky, kostlivec a další. A místo paní učitelky a ředitelky se objevila vodnice a královna. A když se všichni radovali, jaký to bude nádherný den, ovládla třídu vládkyně temnoty Luna, sebrala světlo a všichni museli plnit její nelehké úkoly, aby se světlo opět navrátilo. A aby  to nebylo jednoduché, Luna dělala naschvály. Už to vypadalo, že karneval ani nebude...

Všichni se opravdu snažili a díky trpělivosti a šikovnosti dětí se podařilo všechny úkoly splnit. Navíc jsme si při práci v týmech procvičili matematiku, češtinu a dozvěděli se mnoho informací o sýkorkách. Luna nejen vrátila světlo, ale také děti odměnila.

Všichni už se těšili na svačinku, ale nejdřív jsme šli navštívit děti z MŠ - na oplátku, že nám ve škole udělaly nádhernou přehlídku masek. Školáci rozdali bonbóny a od školky dostali malé dárečky. 

Svačinka v podobě karnevalové hostiny byla výborná. Nejvíce nám chutnal zákusek, který děti den předem připravily s paní učitelkou Felcmanovou ve družině. 

A už mohlo začít karnevalové radování. Soutěže a diskotéka nás rozveselili tak, že se nám ani nechtělo končit. Po akčních soutěžích nás pobavila i hra, kterou připravila Bára. Odkrýváním částí obrázku na interaktivní tabuli měly děti uhodnout tajemné bytosti, které se skrývaly pod bílými obdélníčky. Bylo to napínavé a legrační. Uklízení po karnevalu už nikoho tolik nebavilo. Ale i při tom jsme se nasmáli, když se někteří jedinci zamotali do krepákové výzdoby a rány z praskajících balónků občas někoho polekaly. :-)

Věříme, že jsme si karneval společně užili a vzpomínky dětí na diktáty a zkoušení prolnou také vzpomínky na radostné chvilky ve škole.

 

 PROGRAM O STOPÁCH               

Ve čtvrtek 19.února nás navštívil pan Luboš Jiřiště a připravil pro školáky a předškoláky velmi pěkný program STOPY. Děti se s velkým nadšením učily poznávat stopy živočichů, zkusily si, jak vlastně skáče zajíc a plnily zábavně připravené úkoly. Lubošovi při práci pomáhali kamarádi - bubínek, míček a zvoneček. Největším zážitkem bylo pro děti odlévání stop a sádrové odlitky si mohly vzít domů na památku. Než odlitky uschly, děti si mohly vyzkoušet také razítka se stopami a v tajemných skleničkách si Ĺuboš připravil hádanky. Ve fotogalerii jsou nové fotografie, můžete zkusit uhodnout, co je tím tajemným pokladem.

 

Lubošovi děkujeme za skvělý program a těšíme se, že nás opět brzy navštíví.

 

 

                 

 

 

Vánoční týden ve škole

Poslední školní týden roku 2014 byl naplněn vánoční atmosférou. Děti společně plnily úkoly s vánoční tematikou a nacvičovaly program na besídku pro rodiče a blízké. Světélka zapálených svíček adventního věnce se odrážela v dětských očích, když jsme si povídali o Vánocích a jejich tradici v českých zemích. Nádherný vánoční příběh o narození malého děťátka, které dalo lidem naději, dojímá děti i dospělé již přes dva tisíce let a dětem se líbilo čtení, vyprávění a hlavně program, který si pro ně připravila návštěva z Diecéze HK . Největší úspěch měly vánoční dílničky, kde si děti vyráběly dárečky a přáníčka pro rodiče. Věříme, že radost, kterou měly děti ze svých výtvorů, je také radostí i pro obdarované. Poslední školní den roku 2014 jsme si s dětmi zazpívali koledy při vůni svíček. Zahaleni v kouzlu Vánoc jsme si rozbalili dárečky u stromku.  Po vánoční svačince se školáci a děti z MŠ společně podívali na Maxíkův vánoční příběh. Po procházce a obědu jsme se všichni rozloučili s přáním nádherných Vánoc. 

Výstava betlémů

 

Ve středu 10.12. jsme jeli do Nové Paky na výstavu betlémů. Děti s nadšením přivítaly malé překvapení - návštěvu muzikálu Král zbojníků ( Robin Hood) v MKS, kde zpívali a hráli studenti a profesoři Gymnázia a studentky Střední pedagogické školy Nová Paka. Představení bylo nádherné a výkony herců a zpěváků skvělé. Velké uznání a pochvalu zaslouží všichni, kdo se na přípravě muzikálu podíleli.  I naši chlapci byli nadšení, jen si posteskli, že šermovačky mohly být ještě delší. :-) Po občerstvení v Pizzerii jsme se vydali do SŠGS na náměstí, kde děti shlédly krátké vystoupení ZUŠ a mohly si prohlédnout nádherné práce z těsta, potravinářské modelovací hmoty a zdobení perníků. Snad si dopoledne děti opravdu užily a odpustí nám, že jsme pro nedostatek času nakonec nestihli výstavu betlémů v Suchardově domě.   :-)

 

 Návštěva Mikuláše

V pátek 5. prosince zavítal i do naší školy Mikuláš s andělem. Pro výstrahu nepořádníčkům a neposluchům přivedl také tři čerty. Když Mikuláš četl ze své knihy, některé děti znervózněly a moc se divily, že Mikuláš ví o jejich nešvarech. Hodným dětem rozdával andílek z košíku odměny a protože na každého žáčka bylo v knize napsáno i něco pěkného a všichni slibovali, že se polepší a hlavně měli připravené krásné obrázky, dostaly nakonec odměnu všechny děti. Ale čerti pohrozili těm neposlušným a jeden se dokonce na chvíli vrátil do hodiny ( když žáčci trochu brebtali :-)  )

Děkujeme Mikulášovi, andílkovi i čertům za milou návštěvu a Kamče, že se o ně postarala a připravila pro návštěvu občerstvení.

 

                    

 

 VYSTOUPENÍ PRO SENIORY

V neděli 30. listopadu vystoupili žáci naší školy na Předvánočním posezení pro dříve narozené. Všichni, kdo se zúčastnili vystoupení zaslouží velkou pochvalu, stejně jako Ti, kteří nacvičovali a onemocněli. Děkujeme i rodičům, kteří nás podpořili. Vážíme si toho, že děti přišly, i když mohly neděli prožít jinak. Věříme, že svým vystoupením udělaly dědečkům a babičkám radost. Markétce a Lucince děkujeme také za předání dárků seniorům. Podmínky pro vystoupení nebyly zrovna příjemné ( dlouhé čekání před vystoupením, nevhodné narušování a provokace jednoho bývalého žáčka apod.), ale i tak jsme si vystoupení užili.

                 

 

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ SLABIKÁŘE

V pátek 14. listopadu byl našemu velmi šikovnému prvňáčkovi Františkovi slavnostně předán SLABIKÁŘ. Děkujeme královně Báře a králi Jakubovi, kteří pro Františka připravili úkoly. Vše splnil na výbornou a SLABIKÁŘ si opravdu zasloužil.

 

FOTOGRAFOVÁNÍ

 

Ve středu 12. listopadu navštívil naši školu pan fotograf Najman, který trpělivě fotografoval děti na vánoční sady.

 

 

                     

 Na 30. listopadu 2014 se žáci velmi těšili. Projektový den s názvem HALLOWEEN je pro ně vždy velkým zážitkem.

Dopoledne děti připravily jednohubky nejen k svačině, ale také na večerní párty. Po svačině se pustily do dlabání dýní a vyrábění podzimní a halloweenské výzdoby.

 

               

Po obědě se ukončily přípravy na večer a třída se proměnila v tajemnou místnost plnou dobrot, strašidýlek, lampionů, balonků a překvapení. Po přípravě na nocleh se třída zhasla a svíčky ukryté v dýních rozzářily i oči "tajemných bytostí", ve které se děti proměnily. Osvícenou místností se rozezněly písničky o "bubáčcích" a "strašidlech". Potom jsme v převlecích za doprovodu některých rodičů i bývalých žáků školy vyrazili s lampiony a lucerničkami ke kostelu.

Tam děti čekalo překvapení, po návratu ke škole se děti vydaly na stezku odvahy. Bát se nemusely, jejich hlavním úkolem bylo pomoci všem tajemným bytostem, které potkaly. Pergamen se jmény všech hrdinů je vystaven na chodbě v budově školy. Prvním odvážlivcem byl dokonce předškolák Venoušek.

             

 

Na večer připravila Barča se Zuzankou pro děti soutěže a po diskotéce se všichni odebrali do družiny, kde jsme měli nachystaný nocleh. Na dobrou noc přečetla paní učitelka dětem příběh o skřítkovi Psamiadovi a děti během chvilky usnuly. Možná se jim zdálo o přání, které by jim mohl skřítek splnit, kdyby se jim podařilo Psamiada někdy vyhrabat v písku tak  jako dětem z knížky Čtyři děti a skřítek. Ráno připravila paní kuchařka a Kamča výbornou snídani.

Děkujeme nejen za přípravu snídaně a občerstvení, ale také všem rodičům, kteří pomohli s přípravou večerní hostiny a noclehu. Velký dík patří všem tajemným bytostem, které nám připravily nádhernou stezku odvahy. A také musíme pochválit všechny děti, že byly hodné a Halloweenský den jsme mohli prožít v radosti a bez úrazu.

           

Návštěva Nové Paky

V pátek 3. října jsme se vydali autobusem do Nové Paky. Chtěli jsme se ohřát v budově České spořitelny a zároveň si prohlédnout interiér banky. Uvítala nás paní ředitelka ČS a vyprávěla nám o práci zaměstnanců na jednotlivých přepážkách. Velkým zážitkem pro děti bylo, když je paní ředitelka ČS zavedla i k velkému trezoru. K velké radosti dětí nás odměnila velkým sáčkem bonbónů.

Potom jsme si prohlédli budovu Gymnázia, které navštěvují i bývalí žáci naší školy. V aule jsme potom shlédli hudební představení Honzy Krejčíka. Přímo na pódium se dostala Nikolka Klazarová. 

Po představení jsme si prohlédli budovu Městského úřadu, kde se nás ujal tehdejší pan starosta Rudolf Cogan. Děti zavedl do své kanceláře, kde se s ním mohly vyfotit. Po občerstvení ve stánku nebo v cukrárně nás čekala cesta domů.

 

VÍTÁNÍ  OBČÁNKŮ

27. září se Lucinka, Adélka a Markétka proměnily ve víly a Míša v roztomilého mravenečka a pro malé občánky a jejich rodiny připravili pěkné vystoupení. Děkujeme za odměny i za foto, které pořídil pan S. Klazar. Můžete si je prohlédnout na jeho fotoalbech.

http://standa1212.rajce.idnes.cz/Vitani_obcanku_2014/

 

 

 

 

CO SE DĚLO VE ŠKOLE ?   

 

 

 

 

ŠKOLA, NA KTEROU SE MŮŽETE TĚŠIT ( podle nové koncepce)

 

 

 

 ŠVP naší školy

ŠVP TVOŘIVÁ ŠKOLA

prohlédnout zde

Děkujeme rodině Klazarových za pořízené fotografie 

Žádáme i ostatní rodiče a přátele.

Pokud máte fotografie nebo videa z akcí naší školy nebo z vystoupení našich školáků, ( i z dřívějších let), velmi Vás prosíme o zaslání odkazu na web ( např. fotoalba) nebo o laskavé zapůjčení ke stažení či skenování. Materiál můžete zasílat na e-mail 

vesela.kralova@seznam.cz

nebo přinést do kanceláře paní ředitelky. Velmi děkujeme za Vaši ochotu.